przedstawiciele-wolnych-zawodow-1_opt-1024x478

Jak założyć aptekę i skąd wziąć środki? Kredytowanie apteki

Prowadzenie apteki jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Za wydanie zgody pobierana jest opłata wynosząca pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, a więc ponad 10 000 zł. Ponadto istnieje szereg szczegółowo określonych warunków, które musi spełniać zarówno nowa apteka, jak i osoby, które ją zakładają. Na przykład rozpoczęcie sprzedaży jest możliwe tylko wtedy, gdy na jedną aptekę w gminie przypada minimum 3000 mieszkańców, a odległość do najbliższej konkurencyjnej placówki wynosi przynajmniej 500 metrów.

Uzyskanie zezwolenie na otwarcie apteki może otrzymać jedynie farmaceuta. Ten sam warunek muszą spełniać wszyscy wspólnicy lub partnerzy w przypadku spółki jawnej. Również kierownik apteki musi mieć uprawnienia farmaceuty i tylko osoby z takim tytułem (lub tytułem technika farmaceutycznego) mogą wydawać produkty lecznicze i wyroby medyczne. Przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu apteki bierze się pod uwagę również aktualną działalność osoby chcącej rozpocząć biznes tego typu. Aby otrzymać zgodę przedsiębiorca nie może prowadzić więcej niż 1% ogólnodostępnych aptek na terenie województwa. Nie może też posiadać wcześniej wydanego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Zabezpieczenie lokalowe apteki

Aptekę możesz założyć tylko wtedy, gdy dysponujesz odpowiednim lokalem. Jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 80 m2 w miejscowościach powyżej 1500 mieszkańców. W mniejszych miasteczkach i wsiach minimalny metraż wynosi 60 m2. Jednak w rzeczywistości dobrze działająca placówka wymaga najczęściej większej powierzchni – projekt apteki powinien obejmować przestrzeń około 100 m2.

Ponadto, lokal musi być odpowiednio usytuowany. Przepisy wymagają m.in. tego, aby do apteki prowadziły dwa odrębne wejścia – jedno dla klientów, a drugie, od zaplecza, dla pracowników oraz kierowcy dowożącego towar. Budynek musi uzyskać pozytywną opinię inspekcji sanitarnej i spełniać wymogi BHP dla obiektów użyteczności publicznej.

Wymogi lokalowe zmuszają przyszłego właściciela apteki do poniesienia niemałych kosztów, w związku z czym warto wziąć pod uwagę oferty kredytów dla aptekarzy. Jaka kwota jest potrzebna? Najtańszą opcją jest wynajem odpowiednio dostosowanych pomieszczeń. Wówczas koszt początkowy będzie niższy, ale musisz liczyć się z koniecznością uiszczania comiesięcznych opłat, które mogą wynosić od trzech do nawet kilkunastu tysięcy złotych – zależnie od lokalizacji apteki. W długiej perspektywie bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest więc zakup pomieszczenia lub budowa budynku usługowego. Nowa apteka powinna być zaprojektowana przez fachowca, a koszt takiej usługi to około 7 000 zł, natomiast budowa może pochłonąć ponad 100 000 zł.

Koszt magazynu aptecznego

Największe koszty w działalności aptekarskiej są generowane przez magazyn. Jego wartość zazwyczaj wynosi przynajmniej 40 000 – 50 000 zł, a w przypadku większych aptek może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Towar można otrzymać za gotówkę, jednak najczęściej jest on pozyskiwany na podstawie tzw. kredytu kupieckiego, co znacząco odciąża budżet nowej apteki.

Nie musisz podpisywać umowy wyłącznie z jedną hurtownią. Wręcz przeciwnie – dobrym pomysłem jest współpraca z większą ilością dostawców. Taki zabieg minimalizuje ryzyko, że w Twoich szafkach na leki zabraknie towaru. Utrzymywanie optymalnej ilości dostępnych produktów może być trudne w przypadku niewielkich magazynów. Skromne zaopatrzenie pozwoli Ci uniknąć strat związanych z utylizacją przeterminowanych leków, jednak może też doprowadzić do sytuacji, w której Twoi klienci nie otrzymają potrzebnych produktów i będą zmuszeni udać się do konkurencji. Jeśli taka sytuacja będzie zdarzać się często, może trwale negatywnie wpłynąć na opinie o aptece i skutecznie zmniejszyć bazę odbiorców.

Koszt wyposażenia apteki oraz utrzymania personelu

Każdy farmaceuta prowadzący własną sprzedaż musi zadbać o odpowiednie wyposażenie apteki. W placówce powinny znaleźć się m.in. specjalistyczne sprzęty i akcesoria, takie jak wagi (proszkowa i zwykła), naczynia laboratoryjne czy autoklaw. Apteki zajmujące się przygotowaniem leków jałowych powinny być wyposażone w lożę z nawiewem laminarnym. Z kolei przygotowanie leków recepturowych wymaga utworzenia specjalistycznego pomieszczenia, czyli tzw. receptury. Apteka nie może funkcjonować również bez odpowiedniego umeblowania. Szafki i szuflady do leków oraz pozostałe meble powinny być zaprojektowane specjalnie do użytku aptecznego i posiadać stosowne atesty. W swoim projekcie apteki uwzględnić musisz także zakup kas fiskalnych oraz komputerów z odpowiednim oprogramowaniem (najczęściej opłacanym ryczałtowo).

Koszt kompletnego wyposażenia apteki nowymi urządzeniami i meblami pochłania przynajmniej 40 000 zł. Ekonomiczną alternatywą jest zakup używanych produktów. W ten sposób jesteś w stanie zaoszczędzić nawet 70-80% tej kwoty.

Aby klienci mogli być obsłużeni sprawnie i w zgodzie z wymogami prawa, w aptece musi pracować odpowiednio wykwalifikowany personel. Przeciętna apteka zatrudnia 1-2 magistrów farmacji oraz 1-2 techników farmaceutycznych. Średnie wynagrodzenie farmaceuty po studiach wynosi 4800 zł brutto, natomiast technicy zwykle zarabiają około 3700 zł brutto.

Jak pozyskać środki na otwarcie apteki?

Otwarcie nowej apteki wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego pokrycie kosztów z własnej kieszeni jest w większości przypadków niewykonalne. Z uwagi na rozmiar inwestycji również uzyskanie kredytu dla aptekarza może wydawać się problematyczne – współpraca z bankiem będzie jednak znacznie łatwiejsza, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług naszego Centrum Finansowania Biznesu. Pomożemy Ci zdobyć kredyt na korzystnych warunkach. Na co dzień pomagamy w pozyskiwaniu środków na finansowanie nowych biznesów, a wielu naszych klientów działa właśnie w branży farmaceutycznej.

Zdobycie środków ułatwi również przemyślany biznesplan oraz oszczędności, które można wykorzystać jako wkład własny. Bank może wymagać zabezpieczenia kredytu, takiego jak środek transportu, nieruchomość czy też poręczenie innej osoby. Jednak dla naszych klientów z branży farmaceutycznej jesteśmy w stanie uzyskać wysokie kredyty – nawet do 650 000 zł – bez zabezpieczenia, a jedynie na podstawie dokumentu potwierdzającego wykonywany zawód. Kredyt dla aptekarza może być udzielony zarówno osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółce.

Kategoria
Popularne artykuły

Zapisz się do naszego newslettera