po-co-lekarzowi-pieniadze-1_opt-1024x683

Kształcenie doszkalające dla pielęgniarek. Skąd brać środki?

Artykuł 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) nakłada na pielęgniarki i położne obowiązek ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności. Nie trzeba jednak regulacji prawnych, by wiedzieć, że poszerzanie kwalifikacji pozwala skuteczniej dbać o dobro pacjenta, a jednocześnie zwiększa szansę na zawodowy awans.

Jakie są rodzaje kursów dla pielęgniarek?

Pielęgniarki mogą skorzystać z kilku rodzajów szkoleń:

  • kursy kwalifikacyjne – służą do tego, by pielęgniarka mogła rozszerzyć swoje kompetencje o specjalistyczne kwalifikacje do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w ramach pewnej dziedziny pielęgniarstwa lub ochrony zdrowia;
  • kursy specjalistyczne – pozwalają na zdobycie kwalifikacji do wykonywania określonych, specjalistycznych czynności w czasie świadczenia usług pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych czy rehabilitacyjnych;
  • szkolenia specjalizacyjne – umożliwiają uzyskanie tytułu specjalisty w wybranej dziedzinie pielęgniarstwa. Zakończone są egzaminem państwowym obejmującym pełen zakres zagadnień z danej dziedziny;
  • kursy dokształcające – ich zadaniem jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy. Zawierają najnowsze treści z wybranego obszaru. Szkolenie takie kończy się egzaminem przed komisją organizatora. Kursy doszkalające są jedyną formą szkolenia podyplomowego, w której program opracowuje sam organizator, a nie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Ile kosztują takie kursy dla pielęgniarek? W przypadku szkoleń specjalistycznych czy kursów dokształcających ceny zaczynają się już od kilkuset złotych. Kursy kwalifikacyjne to koszt ponad 1500 zł, natomiast opłata za kompletną specjalizację może przekraczać 4500 zł.

Jakie nowe umiejętności może zdobyć pielęgniarka?

Ośrodki prowadzące szkolenia dla pielęgniarek mają szeroką propozycję dydaktyczną. Na jakie kursy możesz się wybrać? Oferta specjalistyczna obejmuje m.in. takie zagadnienia jak endoskopia, ordynowanie leków i wypisywanie recept, szczepienia ochronne dla pielęgniarek, resustytacja krążeniowo-oddechowa, wywiad i badanie fizykalne czy żywienie dojelitowego i pozajelitowe. Na kursach kwalifikacyjnych poznasz natomiast szeroki zakres zagadnień dotyczących pielęgniarstwa kardiologicznego, transplantacyjnego czy anestezjologicznego.

Z kolei kursy dokształcające mogą dotyczyć wielu obszarów, takich jak cewnikowanie pęcherza moczowego, obsługa portu dostępu donaczyniowego czy podstawowe zabiegu resustytacyjne (BLS). W ramach podnoszenia kwalifikacji niektóre pielęgniarki decydują się też np. na naukę języka migowego, aby móc swobodniej komunikować się z niesłyszącymi pacjentami.

Kursy, obok wiedzy teoretycznej i ćwiczeń, pozwalają na poznanie wybranych zagadnień od strony formalnej – kursantki dowiadują się także w jaki sposób dokumentować swoje działania.

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje szkoleń dla pielęgniarek mogą być refundowane z budżetu okręgowej izby pielęgniarek i położnych, działającej w danym regionie. Warunki refundacji określone są regulaminach, które można znaleźć na stronach internetowych tych organów. Szkolenia dla pielęgniarek są refundowane głównie wtedy, gdy były organizowane przez podmioty posiadające zezwolenie lokalnej okręgowej rady na prowadzenie kursów. Refundacji mogą podlegać także podmioty uprawnione innymi przepisami – dotyczy to np. uniwersytetów medycznych czy podmiotów leczniczych.

Zwrot środków na kurs dla pielęgniarki jest możliwy wyłącznie w przypadku osób regularnie opłacających składki na rzecz danej okręgowej izby przez okres określony w regulaminie. Aby otrzymać refundację ze swojej okręgowej izby, pielęgniarka lub położna musi złożyć wniosek w odpowiednim terminie – regulaminy podają maksymalny czas na wykonanie takiej czynności, liczony od momentu zakończenia kursu.

Finansowanie kursów dla pielęgniarek kredytem

Refundacja przez lokalną okręgową izbę niestety nie zawsze jest możliwa. Regulamin może określać np. maksymalną ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków na osobę w ciągu roku. Poza tym nie każda pielęgniarka spełnia kryteria dotyczące okresu opłacania składek. Problemem może być także wyczerpany budżet na refundację lub niedopatrzenia po stronie osoby wnioskującej, np. zbyt późne złożenie dokumentów.

Na szczęście nie jest to jedyna metoda odciążenia portfelu pielęgniarki. Jeśli chcesz wziąć udział w kursach, a nie dysponujesz odpowiednimi środkami własnymi, możesz skorzystać z kredytu dla pielęgniarki. Poza tym, pieniądze udostępnione przez bank mogą posłużyć na pokrycie kosztów szkolenia, nawet jeżeli będzie ono w przyszłości refundowane. Dzięki temu zachowasz płynność prywatnego budżetu.

Jak kredytować szkolenie dla pielęgniarki?

Jako pielęgniarka możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych form kredytowania. Do dyspozycji masz m.in. kredyty gotówkowe na oświadczenie o dochodach oraz kredyt firmowy – dla osób świadczących usługi pielęgniarskie w ramach własnej działalności gospodarczej. Banki mają też w ofercie szybkie kredyty dla pielęgniarek z decyzją w 24 godziny oraz kredyty odnawialne.

Jeśli zastanawiasz się, która opcja będzie najkorzystniejsza i jaki bank ma dla Ciebie najlepszą ofertę, możesz skorzystać z pomocy naszych fachowców. Centrum Finansowania Biznesu specjalizuje się w pozyskiwaniu kredytów dla profesjonalistów, m.in. pielęgniarek i położnych.

Zawód pielęgniarki należy do grupy tzw. zawodów zaufania publicznego, dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dla Ciebie szczególnie atrakcyjną ofertę. Banki są skłonne do udzielania przedstawicielom zawodów medycznych kredytów na szczególnie atrakcyjnych warunkach. Możesz liczyć m.in. na korzystniejsze wyliczenia dotyczące zdolności kredytowej, szybszą decyzję oraz wyższą kwotę kredytu przyznawanego wyłącznie na podstawie oświadczenia o dochodach. Dzięki temu nie musisz odkładać planów dotyczących szkoleń, jeśli aktualnie nie dysponujesz odpowiednią kwotą. Środki na sfinansowanie kursu jesteś w stanie pozyskać praktycznie od ręki.

Kategoria
Popularne artykuły

Zapisz się do naszego newslettera